SZACUNEK DLA NATURY

Ochrona Środowiska

Kompleksowe doradztwo na każdym etapie inwestycji

Databout zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie Ochrony Środowiska. Od wielu lat pomagamy klientom realizować projekty z uwzględnieniem wszelkich wymogów Prawa i najlepszych obowiązujących praktyk w tym obszarze. Z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 250 dużych projektów dla największych spółek w Polsce i za granicą. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie, wypracowane w toku realizacji szerokiego spektrum projektów z różnych obszarów dziedziny ochrony środowiska (ochrona środowiska w infrastrukturze drogowej, kolejowej, sieciowej w tym energetycznej, budownictwie wodnym, budownictwie przemysłowym, kubaturowym). Uczestniczymy w projektach od samego początku, tj. od etapu planowania, poprzez realizacje aż do etapu uruchomienia i eksploatacji. Specjalizujemy się w: • Ocenach oddziaływania na środowisko: EIA, SEIA; • Audytach i Monitoringach porealizacyjnych; • Audytach zgodności inwestycji z zapisami decyzji środowiskowych; • Audytach „due diligence”, Faza 1, 2, 3; Inwentaryzacjach: • przyrodniczych, • zieleni, • krajobrazów, • stanowisk archeologicznych

contact

Maciej Kaczmarski Dyrektor tel: +48 517 735 558 e-mail: maciej.kaczmarski@databout.pl

Skontaktuj się

Badaniach: • zanieczyszczenia ziemi, • jakości wód podziemnych, • jakości wód powierzchniowych, • powietrza, Monitoringach: • Funkcjonalności przejść dla zwierząt, • Funkcjonalności ekranów akustycznych, • Udatności nasadzeń, Modelowaniu: • Emisji hałasu do środowiska, • Emisji zanieczyszczeń do powietrza, • Hydrologicznym i hydraulicznym, • GIS, Opracowujemy: • Karty informacyjne przedsięwzięć, • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, • Plany pozwoleń i zezwoleń, • Studia Wykonalności, • Studia i raporty lokalizacyjne, • Studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, • Raporty due diligence, • Plany remediacji i rekultywacji, • Plany nasadzeń, • Dokumenty i analizy specyficzne, podyktowane potrzebami naszych Klientów, Pomagamy klientom: • Zrozumieć przepisy prawa ochrony środowiska, • Uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i zezwolenia środowiskowe, niezbędne do zrealizowania ich planów, • Podejmować decyzje inwestycyjne, • Rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska na każdym etapie inwestycji.

contact

Anna Rusek Dyrektor tel: +48 507 590 826 e-mail: anna.rusek@databout.pl

Skontaktuj się
PROJEKTY

Zapoznaj się z nasza pracą

Model transportowy dla CPK

Databout opracowała Pasażerski Model Transportowy (PMT) i sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce, uwzględniającą podróże realizowane transportem drogowym, kolejowym i lotniczym. Do wykonania prognoz wykorzystano rozbudowany o kolejne moduły i zaktualizowany 4-stopniowy model międzygałęziowy ...

CZYTAJ DALEJ

Umowa ramowa z PKP PLK

Databout jest stałym partnerem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., biorącym udział w przygotowywaniu dokumentacji środowiskowej na potrzeby realizowanych przez PKP inwestycji kolejowych. W ramach wsparcia środowiskowego wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, rozpoznanie warunków przyrodniczych, inwent...

CZYTAJ DALEJ

Ostatnia mila sieci TEN-T Gdynia

Studium ostatniej mili dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia. Studium zostało zrealizowane w ramach projektu „Nowy korytarz transportowy w regionie Morza Bałtyckiego „TEN-Tacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla dobrobytu, wzrostu i spójności”, dotyczyło układu drogowego i kolejowego d...

CZYTAJ DALEJ
KLIENCI

Z kim współpracujemy?

carousel nav
GDDKiA
Estudio Lamela
Lotnisko Mielec
PLK
Miasto Stołeczne Warszawa
carousel nav
Ta strona używa plików Cookies. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie tej witryny, założymy, że akceptujesz naszą politykę prywatności i cookies.